கிறிஸ்டி

கிறிஸ்டி நிறுவனம் மாட்டியது எப்படி
கிறிஸ்டி நிறுவனம் மாட்டியது எப்படி
இந்த கிறிஸ்டி நிறுவனம் எப்படி மாட்டிச்சுன்னு கேட்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறு ஃப்ளாஷ் பேக். மோடி டீ மானிட்டைசேஷன் அறிவித்தவுடன் இந்த காங்கிரஸும் இங்குள்ளவர்களும் பொங்கி மோடியை திட்டித்தீர்த்தார்கள். டீ மானிட்டைசேஷனால் கருப்புப்பணம் எங்கே வெளியில் வந்தது ......[Read More…]

July,11,18,