கிறிஸ்தவம்

காவியை விரும்பும் கிறிஸ்தவர்கள்
காவியை விரும்பும் கிறிஸ்தவர்கள்
நேற்று காலை எங்கள் பகுதி சர்ச் வழியாக நடை பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தேன். காலை பிராத்தனையிலிருந்து வெளியே வந்த பலர் காலில் செருப்பு இன்றி கழுத்தில் காவித்துண்டை சுற்றி இருந்தனர். கூர்ந்து பார்த்த ......[Read More…]

March,7,15,