கிறிஸ்தவ மதத்தலைவர்

கிறிஸ்தவ மதத்தலைவர்கள் மோடிக்கு புகழாரம்.
கிறிஸ்தவ மதத்தலைவர்கள் மோடிக்கு புகழாரம்.
கேரளாவில் உள்ள குறிப்பிடத்தக்க கிறிஸ்தவ மதப்பிரிவான ஜேகோபைட் சிரியன் சர்ச்சின் தலைவரான திரு.தாமஸ் மார் டிமொதாஸ் (Thomas Mar Timotheos) அவர்கள், "கேரளாவிலுள்ள ஜேகோபைட் பிரிவினருக்கு மோடியுடன் எந்த பிரச்னையும் இல்லை. குஜராத்திலும் ......[Read More…]