கில்கித்

மோடியின் பலூசிஸ்தான் பேச்சு பாகிஸ்தானுக்கு காய்ச்சலையே தந்திருக்கும்
மோடியின் பலூசிஸ்தான் பேச்சு பாகிஸ்தானுக்கு காய்ச்சலையே தந்திருக்கும்
தன் வீடு பற்றி எரிந்துகொண்டு இருக்கும் போது, பக்கத்து வீட்டு அகல் விளக்கின் ஒளியை பூதாகரமாக ஆக்கிய,  பூதாகரமாகவே ஆக்க முயலும் பாகிஸ்தானின் அடாவடி தனத்துக்கு தனது சுதந்திர தின உரையின் மூலம் குட்டு ......[Read More…]