கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாடு

கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாட்டில் கலந்து கொள்ள மலேசியா சென்றடைந்தார்
கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாட்டில் கலந்து கொள்ள மலேசியா சென்றடைந்தார்
3 நாட்கள் சுற்றுப் பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி மலேசியா சென்ற டைந்தார். இந்த சுற்றுப் பயணத்தின் போது இரு  ஆசியன் -இந்தியா மற்றும் கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாட்டில் கலந்து கொள்கிறார். மலேசிய தலை ......[Read More…]