கிஷ்த்வார்

கிஷ்த்வார் சம்பவத்தை ஜம்முகாஷ்மீர் மாநில அரசு, அரசியலாக்குகிறது
கிஷ்த்வார் சம்பவத்தை ஜம்முகாஷ்மீர் மாநில அரசு, அரசியலாக்குகிறது
கிஷ்த்வார் சம்பவத்தை ஜம்முகாஷ்மீர் மாநில அரசு, அரசியலாக்குகிறது என்று பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். ...[Read More…]