குஜராத்தியர்கள்

ஒட்டுமொத்தமாக 6 கோடி மக்களும் குஜராத்தியர்கள்தான்
ஒட்டுமொத்தமாக 6 கோடி மக்களும் குஜராத்தியர்கள்தான்
ஓட்டு வங்கிக்காக நீங்கள் அரசியல் நடத்துகிறீர்கள், ஒட்டுமொத்தமாக 6 கோடி மக்களும் குஜராத்தியர்கள்தான் என்று பிரதமர் மீது குஜராத் முதல்வர் நரேந்திர மோடி குற்றம்சாட்டியுள்ளார். ...[Read More…]