குஜராத்தில் சாலைகள்

”தல” பதில்கள்
”தல” பதில்கள்
1..குஜராத்தில் "சாலைகள் சரியில்லை" என்று சோனியாகாந்தி சொல்லியுள்ளாரே?— விமானத்திலேர்ந்து பார்த்தா அப்பிடித்தான் தெரியும்..இறங்கி வந்து கார்ல பிரயாணம் பண்ணச்சொல்லுங்க..ரோடு சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறமாதிரி சும்மாசோறு போட்டு சாப்பிடர மாதிரி இருக்கும் ...[Read More…]