குஜராத் அரசு

CM என்றால் சீஃப் மினிஸ்டர்  அல்ல காமன் மேன்; நரேந்திர மோடி பாலிசி
CM என்றால் சீஃப் மினிஸ்டர் அல்ல காமன் மேன்; நரேந்திர மோடி பாலிசி
குஜராத் தொடர்பான இந்தக் கட்டுரைத் தொடரைப் படித்து விட்டு, மோடியின் தலைமையிலான குஜராத் அரசைப் பாராட்டுவோர்தான் அதிகம் என்றாலும், எதிர் விமர்சனங்கள் இல்லாமல் இல்லை. தபாலில், நேரில், ஆன்லைனில் சிலர் வைத்த விமர்சனங்களை முதலில் ......[Read More…]