குஜராத் கிரி்ககெட் சங்க தலைவர்

குஜராத் கிரி்ககெட்சங்க தலைவர் பதவிக்கு அமித்ஷா ஒரு மனதாக தேர்வு
குஜராத் கிரி்ககெட்சங்க தலைவர் பதவிக்கு அமித்ஷா ஒரு மனதாக தேர்வு
மோடி வகித்துவந்த குஜராத் கிரி்ககெட்சங்க தலைவர் பதவிக்கு அமித்ஷா ஒரு மனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். ...[Read More…]