குஜராத் முதல்வர் மோடி

முதல்வர் மோடி சாதனைகளின் சொந்தக்காரர்
முதல்வர் மோடி சாதனைகளின் சொந்தக்காரர்
தேசபக்தன் குஜராத் முதல்வர் மோடி சாதனைகளின் சொந்தக்காரர் திருமணமே செய்யாமல் தன் வாழ்கையையே நாட்டிர்காக அர்பணித ஒப்பற்ற அப்பழுக்கு அற்ற மாமனிதர் ...[Read More…]