குண்டலினியை

குண்டலினி  யோகா  என்றால் என்ன?
குண்டலினி யோகா என்றால் என்ன?
யோகம் - யோகா : ஆன்மா இறைவனோடு சேர்வது குண்டலி: குண்டு + ஒளி என்பதே குண்டலி, தாவரங்கள் வெளிசக்தி, ஈர உணர்ச்சியுடன் வளர்ந்து பருவத்தில்வித்தாக வந்து முடிகிறது. அது போன்று எல்லா உயிரினங்களும் ......[Read More…]