கும்மனம் ராஜசேகரன்

மாற்றத்தை நோக்கி மலபார்-
மாற்றத்தை நோக்கி மலபார்-
கும்மனம் ராஜசேகரன் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவுடன் கேரள பிஜேபி துள்ளி எழுந்து வேலை செய்கிறது. இந்துக் களுக்கு அடுத்து கேரளாவில் முஸ்லிம்கள் 27%உள்ளதால் இயல்பாகவே இரு சமூகமும் ஒத்து  போவதில்லை அதனால் அதற்கடுத்து உள்ள 18% ......[Read More…]