குருவையும்

அஜ்மல் கசாப்பை  போன்று  அப்சல் குருவையும்  தூக்கில் ஏற்ற வேண்டும்  பா.ஜ.க
அஜ்மல் கசாப்பை போன்று அப்சல் குருவையும் தூக்கில் ஏற்ற வேண்டும் பா.ஜ.க
அஜ்மல் கசாப்பை தூக்கில்ஏற்றியதை போன்று நாடாளுமன்ற தாக்குதலில் ஈடுபட்ட குற்றவாளி அப்சல் குருவையும் உடனடியாக தூக்கில் ஏற்ற வேண்டும் பா.ஜ., கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது. நாடாளுமன்ற தாக்குதலின்போது பாகிஸ்தானின் ......[Read More…]