குரு நானக் தேவ்

குருநானக் தேவ் சீக்கியர்களுக்கு மட்டுமான சொத்து அல்ல
குருநானக் தேவ் சீக்கியர்களுக்கு மட்டுமான சொத்து அல்ல
பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் உள்ள நரோவால் மாவட்டத்தில் ராவி நதிக் கரையோரத்தில் ஸ்ரீ நான்கானா சாஹிப் என்ற இடத்தில் 550 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சீக்கிய மதத்தை தோற்றுவித்த குரு நானக் தேவ் பிறந்ததாக நம்பப்படுகிறது. அவர் ......[Read More…]