குரூப் 3

டி.என்.பி.எஸ்.சி.,பணி தேர்வில் லஞ்ச  பேரம்  ;லஞ்ச ஒழிப்பு  போலீசார்  தொடர்  சோதனை
டி.என்.பி.எஸ்.சி.,பணி தேர்வில் லஞ்ச பேரம் ;லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் தொடர் சோதனை
தமிழக இளைங்கர்களின் நம்பிக்கை அ‌மைப்பாகவும், பணத்தை நமபாமல் அறிவை மட்டுமே மூலதலாக கொண்டு தன்வாழ்வை உயர்த்திகொள்ளும் எண்ணம் கொண்டவர்களின் ஒரு தேர்வாக டி.என்.பி.எஸ்.சி உள்ளது ,இந்த ......[Read More…]