குற்றப் பின்னணி

குற்றப் பின்னணி உள்ள எம்.பி.க்கள் மீதான வழக்குகளை ஒருஆண்டுக்குள் முடித்து தீர்ப்பளிக்குமாறு  கேட்டுக் கொள்வோம்
குற்றப் பின்னணி உள்ள எம்.பி.க்கள் மீதான வழக்குகளை ஒருஆண்டுக்குள் முடித்து தீர்ப்பளிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்வோம்
குற்றப் பின்னணி உள்ள எம்.பி.க்கள் மீதான வழக்குகளை ஒருஆண்டுக்குள் முடித்து தீர்ப்பளிக்குமாறு நீதித் துறையைக் கேட்டுக் கொள்வோம் என்று பிரதமர் நரேந்திரமோடி தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]