குழந்தைகள் நலத்துறை

குழந்தைகள் நலக்குழுக்களின் செயல்பாடுகளுக்கு மேனகா காந்தி அதிருப்தி
குழந்தைகள் நலக்குழுக்களின் செயல்பாடுகளுக்கு மேனகா காந்தி அதிருப்தி
மாநில அளவிலான குழந்தைகள் நலக்குழுக்களின் செயல்பாடுகளுக்கு மத்திய பெண்கள், குழந்தைகள் நலத்துறை அமைச்சர் மேனகா காந்தி அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அனைத்து மாநில முதல்வர்களுக்கும் அவர் சனிக்கிழமை கடிதம் எழுதியுள்ளார். மாநிலங்கள் தோறும் தேங்கிநிற்கும் குழந்தைகள் ......[Read More…]