குவைத்

கத்தார் உலகின் பணக்கார நாடு
கத்தார் உலகின் பணக்கார நாடு
கத்தார் உலகின் பணக்கார நாடு என்ற அந்தஸ்த்தை பிடித்துள்ளது. போர்பஸ் பத்திரிகை இது தொடர்பாக சர்வே ஒன்றை நடத்தியது. இதில் கத்தார், குவைத் உள்ளிட்ட 15 நாடுகள் கணக்கில் எடுத்து கொள்ளப்பட்டன. இதில் 1.7 மில்லியன் ......[Read More…]

February,27,12, ,