குஷ்பூ

யாரோ எழுதிய வசனத்தை சினிமாவில் பேசலாம்! அரசியலில் பேசக்கூடாது !!
யாரோ எழுதிய வசனத்தை சினிமாவில் பேசலாம்! அரசியலில் பேசக்கூடாது !!
தாம்பரத்தை தாண்டி தாமரையை தெரியாது குஷ்பூ பேசியிருப்பதன் மூலம் அவருக்கு தாம்பரத்தை தாண்டி எதுவுமே தெரியாது. இவ்வளவு கிட்டப் பார்வை உள்ளவர் என்பது இப்போது தான் தெரிகிறது. ...[Read More…]