குஷ்வந்த் சிங்

வியத்தகு ஆசிரியர் ; சிந்திக்க வைக்கும் புத்தகம்
வியத்தகு ஆசிரியர் ; சிந்திக்க வைக்கும் புத்தகம்
போன மாதம் " குஷ்வந்த்நாமா: என் வாழ்க்கைப் பாடங்கள் " என்ற புத்தகம் எனக்கு வந்தது. குஷ்வந்த் சிங்க் எழுதி, பெங்குவின் வைகிங்க் பதிப்பித்திருக்கிற அந்த 188 பக்கப் புத்தகத்தை கிட்டத்தட்ட ஒரே ......[Read More…]