கூவத்தூர்

பணம் படுத்தும் பாடு:
பணம் படுத்தும் பாடு:
இரட்டை இலை சின்னத்தைப் பெறுவதற்காக 60 கோடி பேரம் பேசி அட்வான்சாக 1.3கோடி கொடுத்த தமிழக அரசின் ஆலோசகர் பவன் ரெய்னா IAS டில்லியில் கைது.. TTV தினகரன் கைது   தமிழ்நாட்டிற்கு மிகுந்த தலைகுனிவை ஏற்படுத்தும் ......[Read More…]