கேந்திரீய வித்யாலயா

கேந்திரீய வித்யாலயா பள்ளிகளை அமைப்பதற்கான விதி முறைகளை தளர்த்த முடிவு
கேந்திரீய வித்யாலயா பள்ளிகளை அமைப்பதற்கான விதி முறைகளை தளர்த்த முடிவு
கேந்திரீய வித்யாலயா பள்ளிகளை அமைப்பதற்கான விதி முறைகளை தளர்த்த மத்தியமனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது. இப்பள்ளிகளை அமைக்க போதியளவில் நிலம் கிடைப்பதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளதை அடுத்து இந்தமுடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது கிராமப்பகுதிகளில் கேந்திரீய வித்யாலயா பள்ளி ......[Read More…]