கேலப் கருத்து கணிப்பு

3ல் ஒருவர்  விலைவாசி உயர்வால் கடுமையாக பாதிக்கபட்டு வெறுப்பில் உள்ளார்
3ல் ஒருவர் விலைவாசி உயர்வால் கடுமையாக பாதிக்கபட்டு வெறுப்பில் உள்ளார்
இந்தியாவின் மோசமான மந்தமான பொருளாதார வளர்ச்சியும் பணவீக்கமும் மக்களை பெரும்பாடுபடுத்தி வருவதாக கேலப் கருத்து கணிப்பு தெரிவித்துள்ளது.கேலப் பைனான் சியல் வெல் பீயிங் இன்டெக்ஸ் (Gallup's Financial Wellbeing Index) எனப்படும் மக்களின் ......[Read More…]