கேஸ் சிலிண்டர்

அதிரடியாக குறைந்த கேஸ் சிலிண்டர் விலை!
அதிரடியாக குறைந்த கேஸ் சிலிண்டர் விலை!
மானியம் இல்லா சிலிண்டர்களுக்கான விலை மாநில தலை நகரங்களில் 53 ரூபாய் வரை குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்தியன் ஆயில்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. கடந்த 6 மாதங்களில்  மானியம் இல்லா கேஸ்சிலிண்டர் விலை  உயர்ந்தது. இந்நிலையில் இன்று (மார்ச் 1) ......[Read More…]