கைத்தொலைபேசி

மின்சக்தியை நீங்களே உங்கள் உடலில் உற்பத்தி செய்யலாம்
மின்சக்தியை நீங்களே உங்கள் உடலில் உற்பத்தி செய்யலாம்
கைத்தொலைபேசி, லெப்ரொப் தேவைகளுக்கு மின்சக்தி தேவைப்படுகிறதா? இனிமேல் அதைத்தேடி எங்கும் அலைய வேண்டாம். அவற்றிற்கு தேவைப்படும் மின்சக்தியை நீங்களே உங்கள் உடலில் உற்பத்தி செய்யலாமென கனடாவிலுள்ள Simon Praser பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த Nax Donelen ......[Read More…]