கொடி வேலி வேர் பட்டை

அதிமதுரத்தின் மருத்துவக் குணம்
அதிமதுரத்தின் மருத்துவக் குணம்
இதன் வேர், இலை, பால், விதை, வெப்பமும் இனிப்பும் கைப்பும் உள்ள சுவகைகளை உடையது. இதன் வேரைக் கஷாயமாக உண்டால், வறட்சியை அகற்றும், உள்ளழலாற்றும், கோழையை அகற்றும் மலத்தை இளக்கும்; உடலுக்கு நன்மை பயக்கும்.   தேக ......[Read More…]