கொண்ட வர

லிபியாவில் இருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வர கப்பல் விரைந்தது
லிபியாவில் இருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வர கப்பல் விரைந்தது
லிபியாவில் உள்நாட்டு போர் மூளும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது , அங்கு வேலைசெய்யும் இந்தியர்களை பத்திரமாக தாய் நாட்டிற்க்கு கொண்ட வர நடடிக்கைகள் மேற்கொள்ள பட்டுள்ளன. இதன் ஒருபகுதியாக அவர்களை கப்பல் ......[Read More…]