கொரானா

கொரானாவின் கொடூரத்தில் இருந்து விடுதலை விரைவில் !!
கொரானாவின் கொடூரத்தில் இருந்து விடுதலை விரைவில் !!
நாடு மிகப்பெரும் அவலத்தில் இருக்கையில் மீண்டும் அசத்தி உள்ளது நம் டி.ஆர்.டி.ஓ. (DRDO), தற்போது டாக்டர் 'ரெட்டீஸ் லெபாரட்டரி'யுடன் இணைந்து பவுடர் வடிவில் தண்ணீரில் கலந்து குடிக்கும் மருந்தினை வெற்றிகரமாக அது தயாரித்து அளித்துள்ளது. ......[Read More…]

May,11,21,
ஒன்றுபட்டு ஒளியேற்றி கொரானா இருளை ஒழிப்போம்
ஒன்றுபட்டு ஒளியேற்றி கொரானா இருளை ஒழிப்போம்
...[Read More…]

April,5,20,