கொல்கத்தாவில் இருந்து

இந்தியர் ஒருவர் நாட்டின் எந்த வொரு பகுதியிலும் தேசியகொடியை  ஏற்றுவதற்கு யாரிடமும் அனுமதி பெறதேவையில்லை
இந்தியர் ஒருவர் நாட்டின் எந்த வொரு பகுதியிலும் தேசியகொடியை ஏற்றுவதற்கு யாரிடமும் அனுமதி பெறதேவையில்லை
போஃபர்ஸ் பீரங்கி பேர ஊழலில் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ள இத்தாலிய வர்த்தகர் குவாத்ரோச்சிக்கும் தங்கள் குடும்பத்துக்கும் இடையே உள்ள நட்புரவு குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியாகாந்தி விளக்கம் தர வேண்டும் ......[Read More…]