கோத்ரா கலவரம்

குஜராத் கலவருமும் கூறப்பட்ட பொய்களும், எழுதப்பட்ட புனைக் கதைகளும்
குஜராத் கலவருமும் கூறப்பட்ட பொய்களும், எழுதப்பட்ட புனைக் கதைகளும்
பொய்கள்: 1. 2000 இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். 2. குஜராத்தே தீப்பற்றி எரிந்தது. 3. இஸ்லாமியர்கள் மட்டும்தான் கொல்லப்பட்டார்கள் 4. போலீஸ் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இருந்தார்கள். 5. அரசாங்கமும் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இருந்தது. 6. 2002ல் குஜராத் வாழ்வதற்கு தகுதியற்று இருந்தது. 7. நரேந்திர மோதி ......[Read More…]

இரண்டு கண்களையும் இழந்து பெற்ற வெற்றியால் என்ன பயன்?
இரண்டு கண்களையும் இழந்து பெற்ற வெற்றியால் என்ன பயன்?
பீகாரை 35ந்து வருடம் ஆண்ட காங்கிரசும் , 15 வருடங்கள் ஆண்ட லாலுவும், 10 த்து வருடங்கள் ஆண்ட நித்திசும், ஒருமுறைக் கூட தனித்து ஆட்சி அமைக்காத பாஜக.,வின் பலத்தை கண்டு அஞ்சி ......[Read More…]