கோபால மேனன்

திரு. எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன்
திரு. எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன்
ஸ்ரீலங்கா என்றழைக்கப்படும் இலங்கையில் 'கண்டி' எனும் நகரில் திருவாளர் மருதூர் கோபாலன், சத்தியபாமா தம்பதியர்க்கு இரண்டாம் புதல்வனாக 1917-ம் ஆண்டு ஜனவரித் திங்கள் 17-ம் நாளன்று இவர் பிறந்தார். ...[Read More…]