கோபுர

செல்போன் கோபுர  கதிர்வீச்சை  10ல் ஒருபங்கு குறைக்க உத்தரவு
செல்போன் கோபுர கதிர்வீச்சை 10ல் ஒருபங்கு குறைக்க உத்தரவு
செல்போன் கோபுரங்களிலிருந்து வெளிவரும் கதிர்வீச்சு, பொது மக்களுக்கு பாதிப்புகளை உருவாக்குவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிப்பதால் பொதுமக்களின் ஆரோக்கியத்தை கருத்தில்கொண்டு செல்போன் கோபுரங்களிலிருந்து வெளிவரும் கதிர்வீச்சின் அளவை தற்போதைய நிலையிலிருந்து 10ல் ஒருபங்கு குறைக்கவேண்டும் ......[Read More…]