கோமாதா

கோமாதா எங்கள் குலமாதா
கோமாதா எங்கள் குலமாதா
""கோமாதா எங்கள் குலமாதா, குலமாதர் நலங்காக்கும் குணமாதா, புவிவாழ்வில் அருள் பொங்கும் திருமாதா'' என்ற சரஸ்வதி சபதம் திரைப்படப் பாடல் உங்கள் காதில் ஒலிக்கின்றதா? ஒரு பசுமாடு தன்னையே கொடுத்து உலகை வாழ்விக்கிறது. ஆனால் பசுக் களின் இன்றைய நிலை ......[Read More…]

December,16,11,