கோரோனா

உயிரிழப்புகளை  கட்டுப்படுத்துவதே நமது முக்கிய நோக்கமாக இருக்கவேண்டும்
உயிரிழப்புகளை கட்டுப்படுத்துவதே நமது முக்கிய நோக்கமாக இருக்கவேண்டும்
‘கரோனா நோய்த் தொற்றால் நாட்டில் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதற்காக, அந்த நோய்த் தொற்று தொடா்பான பரிசோதனை; நோய்த்தொற்று உள்ளவா்களை கண்டறிவது; தனிமை படுத்துவது; நோய்த்தொற்று இருப்பதாக சந்தேகிக்க படுபவா்களை ......[Read More…]

April,3,20, ,