கோழி முட்டை

உஷார்,உஷார், உஷார்…! சைனா போலி கோழி முட்டை!
உஷார்,உஷார், உஷார்…! சைனா போலி கோழி முட்டை!
எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களில் தன்னுடைய 'கைத்திறமை' யைக் காட்டி வந்த சீனா, தற்போது கோழி முட்டை தயாரிப்பிலும் கைத்திறமையைக் காட்டி வருகிறது. கோழி முட்டையை கோழி மட்டும் தான் போட வேண்டும் என்பது இயற்கையின் ......[Read More…]

March,2,15,