கோவா ஆளுநர

கோவா ஆளுநர  சொந்த நன்மைக்காக தனது பதவியை ராஜினாமா செய்யவேண்டும்
கோவா ஆளுநர சொந்த நன்மைக்காக தனது பதவியை ராஜினாமா செய்யவேண்டும்
கோவா ஆளுநர தனது சொந்த நன்மைக்காக தனதுபதவியை ராஜினாமா செய்யவேண்டும் என கோவா மாநில பாஜக தலைவர் கூறியுள்ளார். ...[Read More…]

June,29,14,