கோவிட் 19

கோவிட் 19 பற்றிய சந்தேகங்கள்
கோவிட் 19 பற்றிய சந்தேகங்கள்
*கரோனா இரண்டாம் அலையில் நாம் அடித்துசெல்லப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் நிலையில் கோவிட் 19 பற்றிய சந்தேகங்கள் பலருக்கு தீர்ந்தபாடில்லை.* 1. நோய் எதிர்ப்புசக்தி அதிகமாக இருந்தால் கரோனா நம்மை தாக்காது என்று பலர் எண்ணுகிறார்களே உண்மையா ......[Read More…]

April,21,21, ,