கோவில் தல வரலாறு

சென்னை தேனாம் பேட்டை  ஆலையம்மன்
சென்னை தேனாம் பேட்டை ஆலையம்மன்
முன்னர் ஒரு காலத்தில் தேனாம்பேட்டை எனப்படும் மத்திய சென்னையின் இடம் வெகு தூரத்துக்கு பரவி இருந்தது. அங்கிருந்து கடல்கரை வரை தோப்புக்களும் மரங்கள் அடர்ந்த பகுதிகளுமாக இருந்தனவாம். அப்போதெல்லாம் அங்கு ஒரு பெரிய ஏரியும் ......[Read More…]