சகிப்பு தன்மை

உலகிலேயே இந்தியாதான் சகிப்புதன்மை உள்ள நாடு
உலகிலேயே இந்தியாதான் சகிப்புதன்மை உள்ள நாடு
இந்தியாவில் 100 மதங்கள் 100க்கும் மேறப்ட்ட மொழிகள் உள்ளன ஆனாலும் இங்கு மக்கள் சந்தோஷமாகவும் அமைதியாகவும் வாழ்கிறார்கள். இவர்கள் ஒற்றுமையுடன் தையல் ஊசியில் இருந்து ராக்கட் வரை உற்ப்பத்தி செய்கிறார்கள். நான் இவர்களை பார்த்து பொறாமை ......[Read More…]

February,13,16,
தனிநபருக்கும் தீங்கு நேருகிறது என்றால், அது நம் அனைவருக்கும், சமுதாயத்திற்கும், தேசத்திற்கும் விழும் கரும்புள்ளி
தனிநபருக்கும் தீங்கு நேருகிறது என்றால், அது நம் அனைவருக்கும், சமுதாயத்திற்கும், தேசத்திற்கும் விழும் கரும்புள்ளி
தனி நபருக்கு தீங்கு விளை விப்பது, சமுதாயத்திற்கும், தேசத்திற்கும் நம் அனவருக்கும்  வைக்கப்படும் கரும்புள்ளி’’ ‘‘நாட்டை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டுசெல்ல ஒற்றுமை, நல்லிணக்கம் போன்றவை தான் ஒரே வழி’’ ‘‘பாகிஸ்தானுக்கு போ’’, என ஒருசிலர் முரண்பட்ட ......[Read More…]

இந்த நாட்டில் கிடைக்கும் சுதந்திரம், ஒருங்கிணைந்த வாழ்க்கை வேறெங்கும் கிடைக்காது
இந்த நாட்டில் கிடைக்கும் சுதந்திரம், ஒருங்கிணைந்த வாழ்க்கை வேறெங்கும் கிடைக்காது
இது சகிப்புத் தன்மையின்மை பற்றிய ஊடகங்கள் உண்டாக்கும் சர்ச்சைகள் குறித்த ஒரு இந்திய முஸ்லிம் பெண்மணியின் வெளிப்படையான கடிதம் !! சகிப்புத்தன்மையின்மை என்ற போலியான நிலை இந்தியாவில் கடந்த ஒரு மாதமாக சொல்லப்படுகிறது. நான்இந்தியாவில் ......[Read More…]