சங்கமம்

மதுரை தாமரை சங்கமம் பொன். இராதாகிருஷ்ணன் அழைக்கிறார்
மதுரை தாமரை சங்கமம் பொன். இராதாகிருஷ்ணன் அழைக்கிறார்
என் உணர்வோடு உணர்வாகி விட்ட என் அருமை தாமரை சொந்தங்களே,இன்று நம் தாய்திருநாடு மிகவும் இக்கட்டான நிலையில் உள்ளது , நம் தர்மத்திற்கும் சவால்கள் மிகுந்துள்ளன , தமிழகத்தின் நிலையும், தமிழர் தம் நிலையம் ......[Read More…]