சஞ்சய்தத்

1993 மும்பை கலவரமும் துரைமார்களின் அறிவுஜீவிப் புரிதலும்
1993 மும்பை கலவரமும் துரைமார்களின் அறிவுஜீவிப் புரிதலும்
நடிகர் சஞ்சய்தத் 1993 கலவரத்துக்கு ஆயுதம் கடத்தி உதவிய குற்றத்துக்காக தண்டிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் சட்டபூர்வ அனுமதியின்றி ஆயுதம் வைத்திருந்த குற்றத்துக்கு மட்டும் தண்டிக்கப்பட்டுள்ளார். இதே போன்ற ஆயுதங்களை வைத்திருந்து ...[Read More…]

April,1,13,
நீதியும பணக்காரனுக்கும பிரபலங்களுக்கும்  விலை போய் விட்டதா?
நீதியும பணக்காரனுக்கும பிரபலங்களுக்கும் விலை போய் விட்டதா?
சஞ்சய்தத்...மறைந்த பாலிவுட் சினிமா நடிகர்கள் சுனில்தத நர்கீஸ் தத்தின் மகன்.-- இவரும் இந்தி சினிமா நடிகர பிறப்பால் இஸ்லாமியர்..1993 ஆம் ஆண்டு மும்பை குண்டுவெடிப்பும் அதை தொடர்ந்த கலவரமும் உச்சத்தில் இருந்த போது ......[Read More…]