சஞ்சீவினி மருந்து

மத்திய பட்ஜெட் சாகும்தருவாயில் இருந்த பொருளாதாரத்தை காப்பாற்றும் சஞ்சீவினி மருந்து
மத்திய பட்ஜெட் சாகும்தருவாயில் இருந்த பொருளாதாரத்தை காப்பாற்றும் சஞ்சீவினி மருந்து
'சாக இருந்த இந்திய பொருளாதாரத்தை காப்பாற்றும் மருந்துபோல், மத்திய பட்ஜெட் அமைந்துள்ளது. இதில் இடம்பெற்றுள்ள அம்சங்கள், நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையாகவும், நாடுமுன்னேறும் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் விதத்திலும் அமைந்துள்ளது,'' என, பிரதமர் நரேந்திர ......[Read More…]