சஞ் சய்தத்

சஞ்சய்தத்திற்கு தண்டனை விலக்கு அளித்தால்  நீதிமன்றம் செல்வேன்
சஞ்சய்தத்திற்கு தண்டனை விலக்கு அளித்தால் நீதிமன்றம் செல்வேன்
மும்பை குண்டு வெடிப்பு சம்பவத்தின் போது வீட்டில் ஆயுதங்களை மறைத்து வைத்திருந்தற்காக இந்தி நடிகர் சஞ்சய்தத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் சமீபத்தில் 5 ஆண்டு சிறைதண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது. ......[Read More…]