சட்ட

கோவா மாநில சுரங்கமோசடி ரூ.120 கோடி அரசுக்கு நஷ்ட்டம்
கோவா மாநில சுரங்கமோசடி ரூ.120 கோடி அரசுக்கு நஷ்ட்டம்
கோவா மாநிலத்தில் சட்ட விரோத சுரங்கதொழில்கள் குறித்து பொதுகணக்கு குழு தனது அறிக்கையை சட்டசபையில் தாக்கல்செய்துள்ளது. இந்தஅறிக்கை கோவா மாநில அரசியல்வாதிகளுக்கு சட்ட விரோத சுரங்கதொழில் மோசடியில் ...[Read More…]