சதீஷ் வர்மா

தாங்கள் செய்த ஊழல்களை திசைதிருப்பும் காங்கிரஸ்
தாங்கள் செய்த ஊழல்களை திசைதிருப்பும் காங்கிரஸ்
இந்த ஆட்சியில் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரை ஊழல் குற்றச் சாட்டுகளை கண்டு பிடிக்க முடியவில்லை என்பதால், தங்கள் ஆட்சியில் செய்த ஊழல்களை கண்ணு, காது வைத்து அது இந்த ஆட்சியில் நடைபெற்றதாக உருவகப்படுத்தும் ......[Read More…]