சத்தீஸ்கரில்

சத்தீஸ்கரில்   இரண்டு பெண் நக்சலைட்டுகள் சுட்டு கொல்லப்பட்டனர்
சத்தீஸ்கரில் இரண்டு பெண் நக்சலைட்டுகள் சுட்டு கொல்லப்பட்டனர்
சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நக்சலைட்டுகள் மற்றும் காவல்துறையினர் மத்தியில் நடந்த துப்பாக்கி சண்டையில் இரண்டு பெண் நக்சலைட்டுகள் சுட்டு கொல்லப்பட்டனர்.சத்தீஸ்கரின் காங்கர் மாவட்டம் நக்சலைட்டுகளின் ஆதிக்கம் மிகுந்த ...[Read More…]