சத்ய சாயி பாபா

சீரடி சாயிபாபாவின் ஜீவன் ஆன உபாசினி மகராஜ்
சீரடி சாயிபாபாவின் ஜீவன் ஆன உபாசினி மகராஜ்
இந்த உலகில் தெய்வீக அவதாரம் எடுத்துப் பலர் தோன்றி மறைந்து உள்ளனர். ஆனால் அவற்றில் சில அவதாரங்கள் பலருக்கும் தெரியாத வகையில் சிலருக்கு மட்டுமே தெரியும்படி இருந்து விட்டு மறைவது ஏன் என்பது தெரியவில்லை. ......[Read More…]

சேவைகளில் வாழும்  சத்ய சாய் பாபா
சேவைகளில் வாழும் சத்ய சாய் பாபா
"தன்னுயிர் தான் அறப் பெற்றானை ஏனைய மன்னுயிர் எல்லாம் தொழும்'' பொருள் : தவ வலிமையால் தன்னுயில், தான் என்னும் பற்று நீங்கப் பெற்றவனை மற்ற உயிர்கள் எல்லாம் அவனுடைய பெருமையை உணர்ந்து வணங்கும். ...[Read More…]