சந்திரகுமார்

பாஜக கூட்டணியில் சேருவதே விஜய காந்த்தின் முதல்திட்டமாக இருந்தது
பாஜக கூட்டணியில் சேருவதே விஜய காந்த்தின் முதல்திட்டமாக இருந்தது
பாஜக கூட்டணியில் சேருவதே விஜய காந்த்தின் முதல்திட்டமாக இருந்தது. பிரேமலதாவும் அதைத்தான் விரும்பினார். ஆனால் திடீரென பிரேமலதா, வைகோவை சந்தித்துப்பேசி கூட்டணியை மாற்றி விட்டார் என்று கூறியுள்ளார் வி.சி.சந்திரகுமார். அதற்குக்காரணம், பிரேமலதா கேட்ட சில ......[Read More…]