சந்திரயான்

அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் தோல்வி என்பதே கிடையாது
அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் தோல்வி என்பதே கிடையாது
'பாரத் மாதாகி ஜெய்' உங்களின் கவலையை நான் அறிவேன். நீங்கள் இத்திட்டத்திற்காக பல இரவுகள் தூக்கத்தை தொலைத் துள்ளீர்கள். நீங்கள் நாட்டிற்காக உழைப்பவர்கள். உங்களால் நாடுபெருமை அடைகிறது. நாட்டின் வெற்றிக்காக விஞ்ஞானிகள் பணியாற்றி வருகின்றனர். ......[Read More…]

நிலவின் தென்துருவத்தை ஆளப்போகும் இந்தியா
நிலவின் தென்துருவத்தை ஆளப்போகும் இந்தியா
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சிமையமான இஸ்ரோவின் சந்திரயான் 2 தற்போது வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப் பட்டுள்ளது. இன்னும் 48 நாட்களில் சந்திரயான் 2 சரியாக நிலவின் தென் பகுதியை அடையும். யாரும் இது வரை நினைத்து கூட ......[Read More…]

July,23,19,